• MIN 1 MESUJI
  • Madrasah Hebat Bermartabat
ADMINISTRASI GURU
Aplikasi daftar penilaian siswa kurikulum 2013
Aplikasi daftar penilaian siswa kurikulum 2013

Pelaksanaan penilaian merupakan aspek terpenting dalam proses belajar mengajar, didalam kurikulum 2013 terdapat 4 aspek penilaian yakni, aspek spiritual, aspek sosia

20/01/2021 09:34 - Oleh A. Maskun Fauzi - Dilihat 78 kali
Surat Edaran Penetapan Rapor Individu Hasil Asesmen Kompetensi Guru, Kepala, dan Pengawas Madrasah
Surat Edaran Penetapan Rapor Individu Hasil Asesmen Kompetensi Guru, Kepala, dan Pengawas Madrasah

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Asesmen Kompetensi Guru, Kepala, dan Pengawas Madrasah (AKG, AKK, dan AKP) pada tanggal 19 – 23 November 2020, Direktor

10/12/2020 23:25 - Oleh A. Maskun Fauzi - Dilihat 63 kali